19 de juny de 2018

EXTRAESCOLARS

VALORS


https://ampa-escola-marededeudemontserrat.blogspot.com/p/extraescolars.html

http://somvalors.com/


Aula2

https://www.aula2.cat/ampa/extraescolars.html


Subvencions a infants i joves per a la pràctica esportiva fora d'horari escolar, curs 2017-2018

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20140001167&style=ciudadano

Dates
Any 2017:
 • Publicació de les bases que regulen l'otorgament de subvencions: BOPB de 19 de juliol
 • Publicació de la convocatòriaBOPB de 12 de setembre
 • Presentació de sol·licituds: del 13 de setembre al 3 d'octubre, ambdós inclosos
Preu
  El percentatge de la subvenció per trams en funció de la renda familiar disponible per membre de la unitat familiar i segons la prioritat indicada és el següent:
  de 0 a 6.140,00 euros90%
  de 6.140,01 a 9.959,66 euros60%
  de 9.959,67 a 12.000,00 euros30%
  L'import màxim de la subvenció serà de 324 euros.