Projecte Reutilització


PROJECTE REUTILITZACIÓ:
NORMATIVA:

Per poder accedir al Projecte i poder beneficiar-se d’aquest, les famílies hauran de:

*  Ser Sòcies de l’AMPA pagant la quota de l’AMPA juntament amb la quota de Reutilització (la quota de l’AMPA és de 30€ per família).

*  Les quotes hauran d’estar abonades abans del 21 de setembre de 2018 per a que estiguin preparats els lots, els pagaments posteriors a aquesta data es subministraran quan sigui possible.

*  No tenir pagaments pendents amb l’AMPA, en concepte de: acollida , extraescolars, quotes d’anys anteriors o pagaments de llibres malmesos / extraviats pendents.
*  En el cas de pèrdua o malbé d’un dels llibres, cal pagar-ne un de nou com a reposició.

*  Els llibres que no estiguin folrats i que seran NOUS, LES FAMÍLIES HAURAN DE FOLRAR-LOS.

*  Els pagaments es realitzaran mitjançant l’aplicatiu TPVescola: https://tpvescola.com/
El primer dia de curs els llibres estaran a la classe i cada nen tindrà un número assignat per identificar els seus llibres (als llibres de Reutilització NO ES POT POSSAR EL NOM, recordeu que els llibres no són propis i han de passar per diferents nens i cursos).

NOVETAT: Aquest any renovem el projecte de reutilització i s’anirà introduint progressivament a la resta de cursos. Els nens de Cicle Infantil no tindran quota de reutilització. Els nens de 1r hauran de pagar 25 euros (5 euros en concepte de quota de reutilització y 20 euros en concepte de dipòsit). Als alumnes que han cursat P3, P4 i P5 se’ls retornaran les quotes abonades d’anys anteriors en concepte de Reutilització. Es veurà reflexat a l’aplicatiu TPVescola mitjançant un descompte de la quota AMPA.

      CUOTES DE LA REUTILITZACIÓ PER AL CURS 2018-2019

CURS
QUOTA A PAGAR
Llibres i Material inclòs
Cicle Infantil (P3, P4 i P5)
0 €
-
Cicle Inicial (1r)
5 € + 20 € (*)
Llibres de lectura de classe, 1 llibre de text de Reutilització
Cicle Inicial (2n)
20 €
-
Cicle Mitjà (3r)
45 € + 20 € (*)
7 llibres de text, llibres de lectura de classe ,de lectura en anglès, llibres de consulta per a projectes i 3 diccionaris ( cast, cat i angles).
Cicle Mitjà (4t)
45€
7 llibres de text, llibres de lectura de classe ,de lectura en anglès, llibres de consulta per a projectes i 3 diccionaris ( cast, cat i angles).
Cicle Superior (5è)
45€
7 llibres de text, llibres de lectura de classe ,de lectura en anglès, llibres de consulta per a projectes i 3 diccionaris ( cast, cat i angles).
Cicle Superior (6è)
45€
7 llibres de text, llibres de lectura de classe ,de lectura en anglès, llibres de consulta per a projectes i 3 diccionaris ( cast, cat i angles).

(*) *Inclou un dipòsit de 20€ que serà retornat al finalitzar el 6e curs sempre que els llibres estiguin en bon estat durant aquests anys.

PAGAMENT DELS IMPORTS:


NOVETAT: Els pagaments es realitzaran mitjançant l’aplicatiu TPVescolahttps://tpvescola.com/

S’hauran de realitzar el pagament les següents quotes a l’apartat Pagaments:
Deutes pendents amb l’AMPA del curs anterior.
Quota AMPA (per unitat familiar).
Quota Reutilització.